“Nông dân” Trung Quốc bắt tay với nhà phân phối để gom hàng trăm chiếc laptop RTX 3060 về đào coin

Có vẻ các nhà bán laptop đã bắt đầu công khai hỗ trợ dân đào coin rồi!