Nguồn gốc của bầu cua và cái tên Bầu Cua Cá Cọp

Trong những ngày tết âm lịch, người Việt Nam thường bày ra trò chơi Bầu Cua Cá Cop. Nó là một trò chơi dân gian rất phổ biến, gồm một người làm cái xóc 3 con súc xắc, mỗi con có 6 mặt và một mặt vẽ hình bầu, năm mặt kia vẽ hình lần …

Nguồn gốc của bầu cua và cái tên Bầu Cua Cá Cọp Read More »